Meaning of Z in English

Z

Z, z BrE AmE zed AmE ziː (*)

▷ Z's, z's, Zs zedz AmE ziːz —Communications code name: Zulu

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.