Meaning of NU in English

NU

nu /njuː $ nuː/ BrE AmE adjective informal

new:

cool nu stuff

Longman Dictionary of Contemporary English.      Longman - Словарь современного английского языка.