KWATHLAMBA


Meaning of KWATHLAMBA in English

geographical name see: Drakensberg

Merriam Webster. Explanatory English dictionary Merriam Webster.      Толковый словарь английского языка Мерриам-Уэбстер.