Meaning of LOUIS in English

LOUIS

n. Louis IV

louis d'or

Louis Quatorze

Louis Quinze

Louis Seize

Louis Treize

Saint Louis encephalitis

Louis II de Bourbon

Louis Napoleon

Louis Napoléon

Louis Philippe

East Saint Louis

Port Louis

Saint Louis

Saint Louis Lake

Saint Louis Park

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.