LUAU


Meaning of LUAU in English

n.

Pronunciation: ' lü- ˌ au ̇

Function: noun

Etymology: Hawaiian l ū 'au

Date: 1853

: a Hawaiian feast

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.