BATHY-


Meaning of BATHY- in English

[bathy-] comb form [ISV, fr. Gk, fr. bathys deep] 1: deep: depth "bathyal"

2: deep-sea "bathysphere"

Merriam-Webster English vocab.      Английский словарь Merriam Webster.