DDVP


Meaning of DDVP in English

[DDVP] n [dimethyl + dichlor- + vinyl + phosphate] (1954): dichlorvos

Merriam-Webster English vocab.      Английский словарь Merriam Webster.