Meaning of ENUMERABLE in English

ENUMERABLE

transcription, транскрипция: [ i-ˈn(y)üm-rə-bəl, -ˈn(y)ü-mə- ]

adjective

Date: circa 1889

: countable

• enu·mer·a·bil·i·ty -ˌn(y)üm-rə-ˈbi-lə-tē, -ˈn(y)ü-mə- noun

Merriam-Webster's Collegiate English vocabulary.      Энциклопедический словарь английского языка Merriam Webster.