Meaning of 'TIL in English

'TIL

transcription, транскрипция: [ or ]

til

variant of till I 2, till II

Merriam-Webster's Collegiate English vocabulary.      Энциклопедический словарь английского языка Merriam Webster.