Meaning of CAWL O GIG DAFAD in English

CAWL O GIG DAFAD

Welsh leek soup.

Queen's English - American English glossary.      Королевский английский, глоссарий американского английского языка .