EN66


Meaning of EN66 in English

Stations in this square: K8PT, KC8CCX, KC8DII, KC8DLL, KG7Z/8, MJ/K8PT, N8PUM, W8DOG, W8JOM, WB8SKP, WD8CYB

Amateur radio QTH Locator English vocabulary.      Английский словарь радиолюбителя QTH Локатор.