Англо-русский перевод BOOLEAN ALGEBRA

BOOLEAN ALGEBRA

мат. булева алгебра, алгебра логики

(компьютерное) булева алгебра, алгебра логики

Big English-Russian dictionary .      Большой Англо-Русский словарь.