CONDITIONS


Англо-русский перевод CONDITIONS

1) условия 2) режим {to }meet certain conditions debugging conditions dynamic conditions full-load conditions initial conditions load conditions marginal conditions normal conditions operation conditions overload conditions service conditions test conditions working conditions worst-case conditions

English-Russian dictionary of computers .      Англо-Русский словарь по компьютерам.