Англо-русский перевод FONT

FONT

1) комплект шрифта; шрифт

2) тип шрифта; семейство шрифтов - PostScript font - TrueType font - plotter font - printer font - raster font - screen font - vector font - OCR-A font - cartridge font - downloadable font - generic font - magnetic ink font - matrix font - optical-type font - resident font - scalable font - soft font - solid font - type font

English-Russian dictionary of computers .      Англо-Русский словарь по компьютерам.