Англо-русский перевод J

J

j dʒeɪ _n. (_pl. Js, J's dʒeɪz ) 10-я буква англ. алфавита; J pen перо рондо

Мюллер. English-Russian Muller's dictionary .      Англо-Русский словарь Мюллера.