Англо-русский перевод Q

Q

q kju: _n. (_pl. Qs, Q's kju:z ) 17-я буква англ. алфавита; Q and reverse Q "восьмёрка" (элемент фигурного катания)

Мюллер. English-Russian Muller's dictionary .      Англо-Русский словарь Мюллера.