DYE


Англо-русский перевод DYE

краситель, красящее вещество

- acid dye

- anthraquinone dye

- azine dye

- azo dye

- basic dye

- fluorescent dye

- indamine dye

- indicator dye

- indigoid dye

- indophenol dye

- mordant dye

- thiazine dye

- vital dye

- xanthene dye

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.