Англо-русский перевод MAGNET YOKE

MAGNET YOKE

тех. ярмо магнита

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.