Англо-русский перевод PIE

PIE

пирог - pie chart - pie diagram - pie winding

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.