Англо-русский перевод TAW

TAW

лайка - taw leather

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.