AIR


Англо-русский перевод AIR

1) воздух

2) воздушный

- air aggression

- air alarm

- ambient air

- air arm

- air attack

- air ball

- air bound

- air box

- air bubble

- air buffer

- air chamber

- airchute

- air collector

- compressed air

- air conditioning

- air conduit

- air сooler

- air course

- air draft

- air duсt

- elimination of air

- air escape

- air excess

- air exhauster

- air flapper

- air gap

- air gauge

- air heater

- air hole

- air inlet

- air input

- air intake

- air jacket

- air level

- light air

- air line

- air lock

- moisture air

- output

- air passage

- air pit

- air pocket

- air port

- air pressure

- air raid

- air receiver

- air refrigerator

- air register

- air scuttle

- air shaft

- air ship

- air ship shed

- air signal

- air suction box

- air supply

- air tight

- air trunk

- upper air

- air velocity

- vitiated air

- air washer

- air wing

English-Russian sea dictionary.      Англо-Русский морской словарь.