Meaning of ABI in English

ABI

Hasan ibn Ali ibn Abi talib

A'ishah bint Abi Bakr

Ali ibn Abi talib

Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.