ABI


Meaning of ABI in English

[c mediumvioletred] (as used in expressions)

Hasan ibn Ali ibn Abi talib

A'ishah bint Abi Bakr

Ali ibn Abi talib

Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri

Britannica English dictionary.      Английский словарь Британика.