ARC


Meaning of ARC in English

n. Arc de Triomphe

arc furnace

island arc

Joan of Arc Saint

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.