Meaning of AL KABIR in English

AL KABIR

"Tafsir (al-kabir)" Commentary of Quran written by al-Qurtubi, Yahya b. Sa`dun b. Tamam, Abu Bakr al-Azdi al-Qurtubi, known as Sabiq al-Din (d. 567 AH/1172 CE).

Advanced Islamic English dictionary.      Расширенный исламский словарь английского языка.