ACETYLCHOLINE


Meaning of ACETYLCHOLINE in English

acetylcholine BrE AmE ˌæs ɪ taɪ ə l ˈkəʊl iːn ˌ•ə-; ˌæs ɪt ɪl-, ˌæs ət-, - ə lˈ•-; ə ˌsiːt aɪ ə l-, -ˌ•ɪl-, -ˌ• ə l-; -ɪn AmE \ ə ˌsiːt̬ ə l ˈkoʊl- ə ˌset̬-; ˌæs ət̬-, ˌæs ə tiː ə l-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.