Meaning of ALASKA in English

ALASKA

Alask|a, a\~ BrE AmE ə ˈlæsk |ə

▷ Alask|an/s ən/z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.