Meaning of ALASTAIR in English

ALASTAIR

Alastair BrE AmE ˈæl əst ə -ə steə AmE \ - ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.