Meaning of CHROMATICITY in English

CHROMATICITY

chromaticity BrE AmE ˌkrəʊm ə ˈtɪs ət i -ɪt i AmE \ ˌkroʊm ə ˈtɪs ət̬ i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.