Meaning of CONVEYANCE in English

CONVEYANCE

conveyanc|e BrE AmE kən ˈveɪ ən t s § ( ˌ ) kɒn-

▷ conveyanc|ed t

▷ conveyanc|er/s ə/z AmE ə r/z

▷ conveyanc|es ɪz əz

▷ conveyanc|ing ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.