HYDRAULIC


Meaning of HYDRAULIC in English

hydraulic BrE AmE haɪ ˈdrɔːl ɪk -ˈdrɒl- -ˈdrɑːl-

▷ hydraulic|ally ə l‿i

▷ hydraulic|s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.