Meaning of THEIRS in English

THEIRS

theirs BrE AmE ðeəz § ˈðeɪ əz AmE ðe ə rz ðæ ə rz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.