Meaning of HEN in English

HEN

n. game hen

guinea hen

hazel hen

heath hen

hen and chickens

hen party

hen track

hen scratch

marsh hen

mother hen

Rock Cornish hen

Rock Cornish game hen

tappit hen

water hen

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.