Meaning of SKI in English

SKI

n. apres ski

après ski

Jet Ski

ski boot

ski jump

ski jumper

ski lift

ski mask

ski pole

ski run

ski touring

ski tow

water ski

heli skiing

water skier

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.