Англо-русский перевод FINENESS OF YARN

FINENESS OF YARN

текст. тонина пряжи

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.