Англо-русский перевод N-DIGIT

N-DIGIT

n-разрядный - n-digit figure - n-digit number - n-digit precision - n-digit word

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.