YA


Meaning of YA in English

pron. Ya Gyaw

Ya lung River

Ya lü Chiang

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.