YA


Meaning of YA in English

[c mediumvioletred] (as used in expressions)

Ya Gyaw

Ya lung River

Ya lü Chiang

Britannica English dictionary.      Английский словарь Британика.