Meaning of AGONY in English

AGONY

agon|y BrE AmE ˈæɡ ə n |i

▷ agon|ies iz

▶ ˈ agony aunt BrE AmE

▶ ˈ ˈ agony ˌ column BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.