DIRECTIONAL


Meaning of DIRECTIONAL in English

directional BrE AmE daɪ ə ˈrek ʃ ə n‿ ə l də-, dɪ- AmE \ də- daɪ-

▷ directional|ly i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.