FAITHFUL


Meaning of FAITHFUL in English

faithful BrE AmE ˈfeɪθ f ə l -fʊl

▷ faithful|ly ‿i

▷ faithful|ness nəs nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.