Meaning of GLUE in English

GLUE

glue BrE AmE ɡluː

▷ glued ɡluːd

▷ glues ɡluːz

▷ gluing ˈɡlu ː ‿ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.