Meaning of POSITIVE in English

POSITIVE

positive BrE AmE ˈpɒz ət ɪv -ɪt-; ˈpɒz tɪv AmE \ ˈpɑːz ət̬ ɪv ˈpɑːz tɪv

▷ positive|ly li —but as an interjection in American English, sometimes ˌpɑːz ə ˈtɪv li

▷ positive|ness nəs nɪs

▷ positive|s z

▶ ˌ positive di ˌ scrimi ˈ nation BrE AmE

▶ ˌ positive ˈ pole BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.