CIRCUIT


Meaning of CIRCUIT in English

n. borscht circuit

borsch circuit

circuit board

circuit breaker

circuit court

circuit judge

circuit rider

closed circuit

integrated circuit

printed circuit

ride circuit

short circuit

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.