Meaning of ABORTION in English

ABORTION

aborsyon;ahat nga paghimugso;pagkuha sa bata gikan sa tiyan

English-Visayan vocabulary.      Англо-бисайский словарь Висайян.