AILERON ANGLE


Англо-русский перевод AILERON ANGLE

угол отклонения элерона

English-Russian-dictionary Bed release.      Англо-Русский словарь редакция bed.