ANGLE


Англо-русский перевод ANGLE

1) угол

2) удить

- acromial angle

- angle of jaw

- angle of mandible

- branch angle

- cardiophrenic angle

- costal angle

- gnathic angle

- gonial angle

- heliotropic angle

- humeral angle

- leaf angle

- sternal angle

- tilt angle

- visual angle

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.