Англо-русский перевод OPPOSITE FORCES

OPPOSITE FORCES

физ. пара сил

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.