Meaning of BEER in English

BEER

n. Beer Hall Putsch

Jakob Liebmann Meyer Beer

Israel Beer Josaphat

De Beers Consolidated Mines

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.