BUG


Meaning of BUG in English

n. lightning bug

assassin bug

Bug River

Western Bug River

potato bug

June bug

pill bug

sow bug

squash bug

leaf footed bug

Y2K bug

millennium bug

Year 2000 bug

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.